Artà
L'Ajuntament d'Artà celebra les millores realitzades al sistema dunar de Cala Mitjana per part de Demarcació de Costes i el Consell de Mallorca
S’ha reubicat el cordat del sistema dunar de cala Mitjana per protegir adequadament les dunes i s’han corregit els senyals del traçat de la GR-222, entre altres actuacions.
arta.cat 23/02/2018 - 12:04:59

L'Ajuntament d'Artà celebra les millores realitzades al sistema dunar de Cala Mitjana per part de Demarcació de Costes i el Consell de Mallorca

S’ha reubicat el cordat del sistema dunar de cala Mitjana per protegir adequadament les dunes i s’han corregit els senyals del traçat de la GR-222, entre altres actuacions

Recentment la Demarcació de Costes a les Illes Balears ha realitzat una actuació que des de l’Ajuntament d'Artà s’havia demanat, motiu pel qual es celebra i reconeix molt positivament la seva execució. Aquesta actuació ha consistit en un canvi d'ubicació de les estaques i cordat protectores del sistema dunar de la platja verge de Cala Mitjana per tal de protegir les dunes del trànsit dels usuaris.

Des de la regidoria de Medi Ambient d'Artà, l’any 2015 es va impulsar l’elaboració del "Pla de Gestió sostenible del Litoral d'Artà", que va elaborar el Doctor en geografia i expert en sistemes dunars Francesc X. Roig, i va ser aprovat pel Subcomitè Xarxa Natura 2000 del Govern Balear, i pel Ple de l'Ajuntament d'Artà el juliol de 2017.

Una de les actuacions que recollia aquest Pla, era la reubicació del cordat del sistema dunar de cala Mitjana, per tal de protegir adequadament les dunes, passant d’estar a la part del darrera a la part davantera o de batuda de les ones. Paral·lelament a la reubicació del cordat, s’havien de corregir els senyals corresponents al traçat de la GR-222 "D'Artà a Lluc", ruta senderista gestionada pel Consell de Mallorca.

Tal i com estava definit anteriorment l’itinerari senderista, suposava afavorir els processos erosius del sistema dunar, fragmentar la morfologia de les dunes, afectar la vegetació dunar, permetent el pas dels usuaris sobre el sistema. De la manera que s’ha ressituar ara l’itinerari, l’impacte és molt menor, i permetrà –amb el temps- la renaturalització de l’espai natural.

L'Ajuntament d'Artà reconeix igualment la ràpida reubicació de les senyals de la GR-222 en aquest delicat indret per part del Consell de Mallorca, fent realitat una acció derivada de les al·legacions aprovades pel Ple de l'Ajuntament d'Artà l'abril de 2016, davant  la “Aprovació inicial del Pla especial d’ordenació i de protecció de la ruta d’Artà-Lluc", que s’ha aprovat definitivament al Consell de Mallorca aquest mes de febrer.

La regidora de Medi Ambient, Aina Comas Delgado, constata així la importància de disposar d’un document com el “Pla de gestió sostenible del litoral d’Artà”, que planifica les actuacions municipals i suggereix a la resta de les administracions competents accions per a fer realitat la gestió sostenible del litoral artanenc. A la vegada, interpreta aquestes millores com a gests molt positius, que animen l'equip de govern a perseverar amb mitjans propis i davant les administracions competents, desenvolupant actuacions de gestió sostenible i conservació del litoral, com ara les engegades als sistemes dunars de Sa Canova i Cala Torta.


Reciente
Visto
Comentado