Consell de Mallorca
Ús controlat i minimitzat d’herbicides a la xarxa de carreteres de Mallorca
El coordinador en cap de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, va manar “suprimir l’ús sistemàtic d’aquests productes a les voreres de les carreteres”.
conselldemallorca.net 17/08/2018 - 08:05:12

Ús controlat i minimitzat d’herbicides a la xarxa de carreteres de Mallorca

El 2016, mitjançant l’Ordre de Servei per la utilització d’herbicides a la xarxa de carreteres del Consell, el coordinador en cap de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, va manar “suprimir l’ús sistemàtic d’aquests productes a les voreres de les carreteres”.

El Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, arran de les notícies de caràcter internacional aparegudes els últims dies, vol aclarir que el Servei de Manteniment de Carreteres usa herbicides de forma controlada quan per raó de seguretat no és possible tallar l’herba de manera manual o a màquina.

El 2016, mitjançant l’Ordre de Servei per la utilització d’herbicides a la xarxa de carreteres del Consell, el coordinador en cap de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, va manar “suprimir l’ús sistemàtic d’aquests productes a les voreres de les carreteres”. Si bé, per garantir la seguretat i la visibilitat dels senyals i minimitzar situacions de risc per als treballadors encarregats del manteniment es va fixar que només es podia aplicar herbicida a indrets molt concrets com per exemple als peus de les barreres New Jersey i a les mitjanes de vies desdoblades i d’autopistes.

En aquesta Ordre, de compliment obligatori per a totes les empreses concessionàries, també s’estableixen les normes d’aplicació i condicions a complir, entre les quals cal destacar l’obligació d’estar en possessió del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris i que cal utilitzar els productes autoritzats per a l’ús a xarxes viàries i de servei publicats pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

 

Reciente
Visto
Comentado