L'objectiu és identificar l'evolució dels camins al llarg del temps, la seva utilització
L'Ajuntament d'Inca està elaborant un catàleg de camins rurals del municipi. Ben aviat estarà acabada la feina tècnica que s'està realitzant
Cal recordar que el programa Futur Jove està enquadrat dins la convocatòria del Programa SOIB Joves Qualificats -joves desocupats fins a 29 anys, amb nivells formatius de carrera universitària.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 12/06/2017 - 17:46:00
5 finques o més i aquells que tenguin una llargària superior als cent metres. «Creiem que tota la documentació serà bàsica pel funcionament de certs tràmits i activitats al nostre municipi», ha comentat Garcia.

L'Ajuntament d'Inca està elaborant un catàleg de camins rurals del municipi. Ben aviat estarà acabada la feina tècnica que s'està realitzant per poder tenir un catàleg dels camins rurals que hi ha al municipi d'Inca. «Aquest document és important, ja que en el moment de realitzar intervencions als camins, tot d'una es podrà saber a qui correspon assumir la tasca», ha explicat el tinent de batle de Món Rural, Àngel Garcia. Una vegada acabat aquesta primera fase es podrà seguir amb la tramitació administrativa, l'exposició pública i l'aprovació definitiva.

Els tècnics municipals, acompanyats per participants en el programa «Futur Jove» Rafael Rosselló i Francisca Cànaves (ambdós graduats en Geografia), han recorregut tots els camins de la zona rural d'Inca per fer-ne un arxiu fotogràfic. Aquest recull s'anirà adjuntant a la informació cartogràfica del terme municipal. Paral·lelament a aquesta tasca, es realitza una feina de recerca històrica de les vies.

L'objectiu és identificar l'evolució dels camins al llarg del temps, la seva utilització i la seva pertinença. Amb tota la informació es conformarà un ampli catàleg on s'identificarà, a més, la titularitat de la via rural. Dins tot això, s'ha decidit afegir-hi tots aquells camins particulars que donin accés a 5 finques o més i aquells que tenguin una llargària superior als cent metres. «Creiem que tota la documentació serà bàsica pel funcionament de certs tràmits i activitats al nostre municipi», ha comentat Garcia.

Cal recordar que el programa Futur Jove està enquadrat dins la convocatòria del Programa SOIB Joves Qualificats -joves desocupats fins a 29 anys, amb nivells formatius de carrera universitària o de grau superior de Formació Professional- amb la participació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) en el marc de la Garantia Juvenil.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado