Als mercats municipals Pimeco proposta limitar la implantació d'establiments
A Manacor e Inca: L'associació del petit comerç presenta al.legacions al Pla d'Equipaments Comercials del Consell i proposa un máxim de 3.000 metres a les capitals de comarca
Petit i Mitja Comerç de Mallorca, ha plantejat al Consell de Mallorca una sèrie de mesures més restrictives a l'hora d'aplicar el Pla d'Equipaments Comercials de Mallorca a través de diferents al.legacions.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 08/03/2018 - 02:39:00
Ni Inca ni Manacor hi ha la demanda d'equipaments comercials individuals de més de 3.000 m2, i proposam el límit de Centres Comercials del doble del que considera el mateix Pla.

Pimeco reclama més restriccions a les grans superfícies comercials a Palma, Inca i Manacor. L'associació del petit comerç presenta al.legacions al Pla d'Equipaments Comercials del Consell i proposa un máxim de 3.000 metres a les capitals de comarca y de 10.000 a la capital. Pimeco proposta limitar la implantació d'establiments d'hosteleria dins els mercats municipals amb un màxim del 30% de la superfície comercial. L'Associació del Petit i Mitja Comerç de Mallorca, ha plantejat al Consell de Mallorca una sèrie de mesures més restrictives a l'hora d'aplicar el Pla d'Equipaments Comercials de Mallorca a través de diferents al.legacions.

Entre aquestes es planteja una nova categorització dels equipaments comercials, excloent menors de 700 metres per ser considerats com a petis comerços per la Llei de Comerç. D'altra banda es proposa modificar la zonificacióde cinc nivells i es proposa fer només en quatre. Des de Pimeco "no podem acceptar que no hi hagi un límit màxim o un sostre de metres quadrats al nivell 1 que afecta a Palma per a l'establiment d'un equipament comercial i es faci dependre d'avaluacions de cada proposta, de les seves característiques i de la seva ubicació. Ni tan sols amb l'especial atenció en evitar impactes als sistemes de mobilitat".

Creiem que per la naturalesa de l'illa i la idiosincràcia de ambdues poblacions posades en consonància amb els sòls aptes per l'ús comercial, cal créixer i incentivar el comerç amb grans establiments comercials.

Per aquest motiu es proposa establir un límit màxim de superfície per a l'establiment d'un equipament comercial en 10.000 m2 en aquest sector. Pimeco també qualifica de barbaritat establir a Inca i Manacor uns límits als equipaments comercials d'una superfície de 30.000 i 20.000 m2. "Creiem que per la naturalesa de l'illa i la idiosincràcia de ambdues poblacions posades en consonància amb els sòls aptes per l'ús comercial, cal créixer i incentivar el comerç amb grans establiments comercials de grandària mitjana de fins a 3.000 de superficie comercial".

Ni Inca ni Manacor hi ha la demanda d'equipaments comercials individuals de més de 3.000 m2, i proposam el límit de Centres Comercials del doble del que considera el mateix Pla. Pel que fa a les activitats comercials a l'engròs i els usos comercials especials es demana que només es puguin "ubicar-se a polígons industrials o de serveis sense poder sobrepassar el doble de les limitacions establertes de superfície comercial màxima dels àmbits corresponents".

Des de Pimeco també s'al.lega que els nous equipaments comercials haurien d'ubicarse a parcel.les a 50 metres al manco de sòl rústic per evitar els impactes territorials. També des de PIMECO es defensa que un gran equipament comercial de grandària grossa en edifici complet exent en teixit urbà compacte, ha de tenir obligatòriament un aparcament i proposam que hi hagi 4 places d'aparcament per cada 100 m2 de superficie comercial. Es proposa que els equipaments comercials a partir de 3.000 metres nous siguin els que hagin de realitzar un estudi de mobilitat i també un pla especial d'implantació d'equipament comercial.

Pel que fa als mercats municipals Pimeco proposta limitar la implantació d'establiments d'hosteleria dins els mercats municipals en un màxim del 30% de la superfície comercial del mercat. Pimeco defensa que, "del contrari ens podríem trobar, vista ja la gran implantació d'establiments de restauració als mercats municipals com l'Olivar i Santa Catalina, que poden arribar a ser predominants i no s'atenen al seu caràcter complementari del mercat municipal".

Pel que fa a la zonificació d'equipaments comercials permesa es demana que el Port d'Alcúdia i Sa Pobla baixin al nivell 4 pel que fa a les restriccions màximes i, de la mateixa manera es demana que el nucli urbà de Muro en canvi no estigui en el màxim nivell de restriccions i es deixi en el nivell 3. El poble de Muro no compleix un paper de prestador de serveis sobre el seu entorn inmediat, ja que a devora té Sa Pobla amb molt terreny industrial, Alcudia i Can Picafort.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado