Inca rebrà 190.000 euros en dos programes de suport social a través de l'IMAS
190.000 €: L'Ajuntament d'Inca i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) han signat un acord bianual (2018/2019) pel Programa de Suport Psicosocial i d'Intervenció en Infància i Família en situació de risc
Persones que es trobin a les situacions recollides a l'article 6 de la Llei 4/09, d'11 de juny de Serveis Socials, que fa referència a les diferents situacions de necessitat prioritària que es poden produir.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 13/04/2018 - 02:45:00
Famílies amb menors en situació de risc social, enteses aquestes ajudes com atenció primària específica per prevenir la separació dels menors de les seves famílies i evitar-ne la desprotecció.

Inca rebrà 190.000 euros en dos programes de suport social a través de l'IMAS. L'Ajuntament d'Inca i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials - IMAS – han signat un acord bianual (2018/2019) pel Programa de Suport Psicosocial i d'Intervenció en Infància i Família en situació de risc i pel Programa d'Ajudes d'Urgent Necessitat -UGN-.

El Batle d'Inca, Virgilio Moreno, la Consellera de Serveis Socials del Consell de Mallorca, Margalida Puigserver i la regidora de Serveis Socials d'Inca, Maricarmen Oses, han rubricat els convenis pels quals es destinarà a la ciutat un total de poc més de 190.000 euros; dels quals 108.000 euros corresponen a la UGN i 82.000 euros al programa de prevenció de risc en infants i adolescents. «Amb aquest acord s'incrementa la inversió a Inca en temes socials per part del Consell de Mallorca, fet que ens possibilitarà poder oferir una atenció més amplia a la ciutadania», ha explicat Oses.

Les ajudes pels anys 2018 i 2019 del Programa d'Ajudes d'Urgent Necessitat es transferiran directament als ajuntaments.

Les ajudes pels anys 2018 i 2019 del Programa d'Ajudes d'Urgent Necessitat es transferiran directament als ajuntaments perquè sigui el departament de Serveis Socials del municipi qui decideixi en quins casos se'ls ha de concedir aquesta prestació segons estableixen les bases del conveni aquestes ajudes es destinen principalment a cobrir les necessitats bàsiques de:

- Famílies amb menors en situació de risc social, enteses aquestes ajudes com atenció primària específica per prevenir la separació dels menors de les seves famílies i evitar-ne la desprotecció.

- Persones en situació d'urgent i greu necessitat, amb especial atenció a les situacions de desnonament o pobresa sobrevinguda.

- Persones que es trobin a les situacions recollides a l'article 6 de la Llei 4/09, d'11 de juny de Serveis Socials, que fa referència a les diferents situacions de necessitat prioritària que es poden produir.

El programa de Suport Psicosocial d'Intervenció en Infància i Família en situació de risc és un programa d'Intervenció comunitària que dota de recursos els serveis socials municipals perquè des de l'àmbit comunitari es puguin treballar situacions de risc social de les famílies des del seu entorn més immediat.

En concret, els projectes que es poden beneficiar d'aquest programa són aquells que es centren en: prevenció de risc en infants i adolescents; intervenció en situacions de crisi familiar (amb risc de patiment pels infants); millora de la competència i les habilitats parentals; millora de la inserció social, la integració laboral o dins l'àmbit escolar; suport general a les famílies dins el programa de preservació familiar o després d'un període d'interrupció de la convivència en el nucli familiar; situacions de retorn dels menors o altres situacions de risc relacionades amb desajustaments de la convivència o deteriorament de les relacions familiars.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado