A totes aquestes feines s'afegeix la millora de la gestió administrativa
Inca: Les instal·lacions del cementiri municipal han rebut una inversió de 175.000 euros per a diverses intervencions, 3 dels edificis de la zona antiga i amb la millora de la il·luminació a tot el recinte
Aquest projecte es suma als 3 edificis ja restaurats, que albergaven 162 unitats d'enterrament. L'altre gran intervenció va referència a la il·luminació. La inversió ha apujat fins als 100.000 euros.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 29/10/2018 - 08:52:00
Per això, s'han hagut de fer rases per posar les noves conduccions. A aquesta zona s'han substituït tots els pals, mentre que a la zona nova s'han modificat per tal de posar les lluminàries noves.

L'Ajuntament inverteix 175.000 euros en millores a diverses zones del cementiri municipal. Les instal·lacions del cementiri municipal han rebut una inversió de 175.000 euros per a diverses intervencions. Les obres s'han concentrat en la millora de 3 dels edificis de la zona antiga i amb la millora de la il·luminació a tot el recinte. «Continuam amb les tasques d'adequació d'aquesta infraestructura, com als tres darrers anys, perquè era necessària una actuació, sobretot a la part antiga, ja que els edificis de nínxols estaven malmesos», ha explicat el regidor delegat del cementiri, Antelm Ferretjans. A totes aquestes feines s'afegeix la millora de la gestió administrativa de les propietats de tombes i nínxols per tal d'actualitzar tota la base de dades de manera digital.

Per part de l'Ajuntament s'ha fet una intervenció en tres edificis de la part antiga del cementiri. Dos d'ells són instal·lacions de nínxols amb una superfície d'actuació de 210 metres quadrats, que afecten 72 unitats d'enterrament. El tercer edifici es tracta d'un magatzem. Les obres han consistit en la substitució de la coberta i la impermeabilització de les construccions. Durant la intervenció s'ha realitzat una feina de restauració de les peces de marès decoratives que estan situats als ràfecs de la teulada. A més, s'ha realitzat la reparació del revestiment de les façanes i s'han pintat de bell nou.

Aquest projecte es suma als 3 edificis ja restaurats, que albergaven 162 unitats d'enterrament. L'altre gran intervenció va referència a la il·luminació. La inversió ha apujat fins als 100.000 euros. L'obra ha consistit en la substitució de totes les lluminàries per unes de sistema LED. «Aquesta obra ens garanteix tenir un sistema més sostenible i un estalvi anual important en inversió de peces noves», ha explicat Ferretjans. Les obres a la part antiga han inclòs la substitució de tot el cablejat. Per això, s'han hagut de fer rases per posar les noves conduccions. A aquesta zona s'han substituït tots els pals, mentre que a la zona nova s'han modificat per tal de posar les lluminàries noves.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado