Seguretat Social, que permet la contractació de persones de més de 35 anys
Manacor: Durant sis mesos s’ha realitzat un projecte de conscienciació mediambiental de prevenció del llençament de residus inadequats pel vàter, especialment les tovalloletes
A la imatge es pot veure la xerrada impartida per un professional de Sebastià Neteges sobre motivació i conscienciació medi ambiental, concretament sobre els llençaments inadequats pel vàter.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 09/01/2019 - 03:02:00
De fet aquest projecte està enllaçat amb la campanya de "No alimentis al monstre" coordinada per la Xarxa d'Aigües Públiques de Mallorca, que té com a objectiu reduir aquesta greu problemàtica.

Finalitza la feina de conscienciació que han realitat quatre persones del Programa SOIB Visibles a la SAM. Durant sis mesos s’ha realitzat un projecte de conscienciació mediambiental de prevenció del llençament de residus inadequats pel vàter, especialment les tovalloletes.. Gràcies al Programa SOIB Visibles 2018, finançat pel Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social, que permet la contractació de persones treballadores de més de 35 anys, aturades de llarga durada per realitzar obres o serveis d'interès social, la SAM, l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, va contractar quatre persones fa sis mesos. L'objectiu era posar en marxa la campanya per prevenir el llençament de residus inadequats pel clavegueram, i en especial el llençament de les tovalloletes.

Aquest campanya era ben necessària perquè en els darrers anys han augmentat els productes etiquetats com a aptes per ser llençats pels inodors però que, en realitat, no ho són. De fet aquest projecte està enllaçat amb la campanya de "No alimentis al monstre" coordinada per la Xarxa d'Aigües Públiques de Mallorca, que té com a objectiu reduir aquesta greu problemàtica.

A la SAM s’ha considerat necessari actuar en l'origen del problema i per això aquests treballadors d'una banda han eliminat els residus retinguts dins les connexions de la xarxa d’aigües residuals dels habitatges.

A la SAM s’ha considerat necessari actuar en l'origen del problema i per això aquests treballadors d'una banda han eliminat els residus retinguts dins les connexions de la xarxa d’aigües residuals dels habitatges i, de l'altra han iniciat la conscienciació individualitzada als habitatges del municipi: així a cada habitatge o local han deixat un fullet explicatiu, el qual incloïa a més una avaluació de l’estat en que s’ha trobat l’escomesa.

Des de l’empresa es confia que, amb la feina iniciada aquests mesos, la població prengui consciència d’aquesta greu problemàtica i deixi de tirar tovalloletes pel vàter. La feina feta pels treballadors del Programa SOIB Visibles 2018 s’ha complementat amb una sèrie de jornades de formació. A la imatge es pot veure la xerrada impartida per un professional de Sebastià Neteges sobre motivació i conscienciació medi ambiental, concretament sobre els llençaments inadequats pel vàter, i en especial sobre la problemàtica del llençament de les tovalloletes.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado