Aquest programa s’emmarca dins de la Xarxa d’Inserció Social.
A l'IMAS es vol començar un procés de canvi institucional de model d'atenció a les persones en situació d'exclusió social i per això es vol dotar a la Xarxa d'inserció Social d'un nou instrument metodològic: 1ª Acollida
A qui s'adreça?. L'àmbit d'actuació del Servei de Primera Acollida per a persones en situació d’exclusió social i sense sostre de la Xarxa d'Inserció Social és l'Illa de Mallorca.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 25/02/2019 - 04:42:00
L’objectiu central del Programa és atendre a totes les persones que estan al carrer, que han perdut l'habitatge i les que estan en situació d’exclusió social i/o que vulguin entrar en algun dels serveis.

Servei "Primera Acollida". Què és?. A l'IMAS es vol començar un procés de canvi institucional de model d'atenció a les persones en situació d'exclusió social i per això es vol dotar a la Xarxa d'inserció Social d'un nou instrument metodològic, d'un Programa de Primera Acollida per a persones en situació d’exclusió social. Aquest programa s’emmarca dins de la Xarxa d’Inserció Social. La Xarxa d’Inserció Social és la interrelació dels diferents serveis d’atenció a persones en situació d’exclusió social de l’IMAS.

La missió d'aquets nou servei és valorar i diagnosticar als usuaris que vulguin accedir a la Xarxa d'inserció, valorar i donar suport a les persones sense sostre que entrin al servei de primera acollida i derivar cap a d'altres serveis de la Xarxa.

La missió d'aquets nou servei és valorar i diagnosticar als usuaris que vulguin accedir a la Xarxa d'inserció, valorar i donar suport a les persones sense sostre que entrin al servei de primera acollida i derivar.

Què ofereix?. L’objectiu central del Programa és atendre a totes les persones que estan al carrer, que han perdut l'habitatge i les que estan en situació d’exclusió social i/o que vulguin entrar en algun dels serveis de la Xarxa d'Inserció Social. Aquest fet implica la valoració de cas, la cobertura de necessitats bàsiques a través del servei de primera acollida i la la detecció d'emergències al carrer, conjuntament amb la UMES.

A qui s'adreça?. L'àmbit d'actuació del Servei de Primera Acollida per a persones en situació d’exclusió social i sense sostre de la Xarxa d'Inserció Social és l'Illa de Mallorca. L'objectiu general és de fer de porta d'entrada al sistema d'atenció a persones en situació d'exclusió social de la Xarxa d'Inserció Social de l'IMAS.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado