L’Ajuntament d’Inca arreglarà les deficiències del Mercat Cobert i les imputarà a Dragados
Un cop finalitzades les obres del Mercat Cobert d’Inca, l’Ajuntament va incoar expedient a Dragados SA perquè repares deficiències detectades en l’edifici
Les obres consistiran en reparar els desperfectes d’accés a l’aparcament i arreglar totes les filtracions d’aigua que afecten la construcció, especialment la façana, l’aparcament i la zona de l’ascensor.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 03/09/2019 - 15:20:00
El procediment per la contractació d’una empresa per la realització d’aquestes obres, donat la seva complexitat. L’import previst per la realització d’aquestes tasques de reparació és de 34.620,20 euros.

L’Ajuntament d’Inca arreglarà les deficiències del Mercat Cobert i les imputarà a Dragados SA. Un cop finalitzades les obres del Mercat Cobert d’Inca, l’Ajuntament va incoar expedient a Dragados SA perquè repares deficiències detectades en l’edifici.

Donat que l’empresa constructora no ha complert amb aquest acord en el termini establert, el Consistori ha acordat, durant la celebració de la Comissió de Medi Ambient i Model de Ciutat, l’execució subsidiària de les obres per arreglar les deficiències detectades en l’edifici del Mercat Cobert i imputar el cost de les obres a Dragados SA, d’acord allò que estableix la llei.

“Aquestes filtracions afecten la solidesa de l’edifici i danyen les instal·lacions, per això és important arreglar les deficiències tan aviat com es pugui”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Andreu Caballero.

“Aquestes deficiències causen un perjudici als usuaris i concessionaris de l’edifici Mercat Cobert. Per aquest motiu, hem decidit reparar els desperfectes de manera subsidiària i evitar així allargar aquesta situació”, ha assenyalat el batle Virgilio Moreno.

Les obres consistiran en reparar els desperfectes d’accés a l’aparcament i arreglar totes les filtracions d’aigua que afecten la construcció, especialment la façana, l’aparcament i la zona de l’ascensor. “Aquestes filtracions afecten la solidesa de l’edifici i danyen les instal·lacions, per això és important arreglar les deficiències tan aviat com es pugui”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Andreu Caballero.

Una vegada aprovada la realització forçosa, mitjançant execució subsidiària, de les deficiències de l’edifici del Mercat Cobert, l’acord passarà pel Ple, que se celebrarà el pròxim 5 de Setembre. D’aquesta manera es podrà procedir a iniciar el procediment per la contractació d’una empresa per la realització d’aquestes obres, donat la seva complexitat. L’import previst per la realització d’aquestes tasques de reparació és de 34.620,20 euros.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado