Actuacions d’asfalt i senyalística de camins i carrers per valor de 270.724 €
L’ajuntament d’Inca ha aprovat la realització de 24 nous projectes d’obres i subministraments amb un pressupost total de 932.170,75 euros
Entre els projectes, es troben també les obres de millora i reforma del Casal de Cultura i el Mercat Cobert d’Inca, pressupostades en 110.153 euros i 41.890,44 euros respectivament.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 27/11/2019 - 05:41:00
En aquest sentit, Moreno ha afegit que “aquests projectes es poden desenvolupar en el marc de la Llei d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera que permet destinar el superàvit.

Inca desenvoluparà projectes sostenibles per valor de més de 932.000€. L’ajuntament d’Inca ha aprovat la realització de 24 nous projectes d’obres i subministraments amb un pressupost total de 932.170,75 euros. Per fer front a aquestes inversions, el consistori compta amb el romanent líquid de tresoreria procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en cas de superàvit es pot destinar a inversions financerament sostenibles.

Així doncs, en el marc d’aquests projectes d’inversions financerament sostenibles, l’Ajuntament desenvoluparà actuacions d’asfalt i senyalística de camins i carrers per valor de 270.724,5 euros. D’altra banda, es realitzaran dues actuacions en matèria d’enllumenat públic amb un import total de 181.224,92 euros. A més a més, s’invertiran 67.800 en subministraments per millorar les instal·lacions esportives del municipi. Entre els projectes, es troben també les obres de millora i reforma del Casal de Cultura i el Mercat Cobert d’Inca, pressupostades en 110.153 euros i 41.890,44 euros respectivament.

115.424,52 euros. Per últim, es realitzarà una actuació a l’edifici Es Lledoner per valor de 24.000 euros i un projecte de subministrament d’equipament informàtic per valor de 9.953,23 euros.

Així mateix, dins aquesta partida pressupostària s’inclouen dos projectes d’ordenació de trànsit i estacionament, que consisteixen en obres d’adequació del carrer Jaume Armengol, l’avinguda Jaume II i la Ronda Migjorn per un import total de 111.000 euros. En aquest sentit, estan previstes també varies actuacions en matèria d’ordenació de trànsit i estacionament al carrer Massanella i al carrer Bisbe Morro, amb un cost de 115.424,52 euros. Per últim, es realitzarà una actuació a l’edifici Es Lledoner per valor de 24.000 euros i un projecte de subministrament d’equipament informàtic per valor de 9.953,23 euros.

“Hem apostat per impulsar principalment actuacions d’obres de millora i adequació de carrers, espais públics i instal·lacions municipals que pensam repercutiran positivament a tots els inquers i inqueres”, ha explicat el batle d’Inca, Virgilio Moreno. En aquest sentit, Moreno ha afegit que “aquests projectes es poden desenvolupar en el marc de la Llei d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera que permet destinar el superàvit per a inversions sostenibles financerament”.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado