Ple ordinari
Convocatòria Ple Ajuntament de Manacor sessió ordinària maig 2011
El proper dilluns dia 2 de maig de 2011, a les 11:30 hores, al saló d’actes de l’Ajuntament
Ajuntament de Manacor 29/04/2011 - 10:58:52
Us convoc, per indicació del batle, a la sessió núm. 07/2011 ordinària del Ple de l’Ajuntament de Manacor que es farà el proper dilluns dia 2 de maig de 2011, a les 11:30 hores, al saló d’actes de l’Ajuntament, amb el ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si cal, de l’acta de les sessions núms. 04/2011, 05/2011 i 06/2011.

2. Donant compte de les resolucions dictades en el mes de març de 2011.

3. Donant compte del IV i del V Expedient d’Incorporació de romanents 2011.

4. Donant compte de l’aprovació de la liquidació dels pressupostos municipals 2010.

5. Precs i preguntes.

Dictàmens de la Comissió Informativa d’Urbanisme

6. Aprovació de substitució de part de les millores medioambientals de les obres de construcció de l’IES de son Fangos, primera fase.

Dictàmens de la Comissió Informativa de Serveis

7. Reconeixement extrajudicial de crèdits.

Dictàmens de la Comissió Informativa d’Economia i Recursos Humans

8. Aprovació del I Expedient de suplementació de crèdit del Pressupost de la Institució Pública Antoni M. Alcover exercici 2011.

9. Aprovació del I Expedient de suplementació de crèdit del Pressupost Propi exercici 2011.

10. Bonificació de la quota d’ICO per obres d’especial interès o utilitat municipal.

11. Reconeixement extrajudicial de crèdits.

Proposicions de la batlia


12. Aprovació inicial projecte obres de construcció IES son Fangos, II Fase.

Mocions

13. Moció del Grup Municipal PSM-Esquerra-Verds en relació al camí d’accés a Cala Magraner.

14. Moció del Grup Municipal PSM-Esquerra-Verds quan a les dependències de les escoles rurals.

15. Moció del Grup Municipal PSM-Esquerra-Verds sobre usos de les instal·lacions de l’IES Na Camel·la.
Reciente
Visto
Comentado