CCOO
LA SITUACIÓ LABORAL A LES ILLES ES POT QUALIFICAR DE DRAMÀTICA, LA PITJOR DE TOT L’ESTAT
Per CCOO es constata l'anòmala situació laboral que vivim en aquest moment de l'any, ja que tenim un 104,26 % mes d'aturats que al mes de juny de l'any passat.
ib.ccoo.es 02/07/2020 - 13:29:20
Per CCOO es constata l'anòmala situació laboral que vivim en aquest moment de l'any, ja que tenim un 104,26 % mes d'aturats que al mes de juny de l'any passat. D'altra banda les afiliacions a la Seguretat Social es troben més de 10 punts per baix de la mitjana estatal que és d’un -4,58% en relació al mateix període de l’any 2019.
 
Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social, al mes de juny l’atur registrat es xifra en  74.293  persones. Respecte al mes de maig l’atur ha davallat en termes absoluts en -396 persones, mentre la variació relativa ha estat del -0,53  %. Pel que fa a la variació anual tenim un augment del 104,26 % amb un total de  37.921 aturats menys que al mes de maig del 2018.
 

Per sectors, l’atur disminueix, en nombres absoluts, a Construcció (-27), a Serveis (-729),  i augmenta a Sense Ocupació Anterior (+293), a Agricultura (+59) i a Indústria (+8),

En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, la mitjana mensual ha estat de 495.206 afiliacions, el seu nombre creix mensualment un 1,66 % (+8.066 ) mentre la variació anual se situa en un -14,71 % (-85.390 ).  
 

La conjuntura laboral es completa amb les dades de contractació registrada. Segons les dades del Ministeri, al llarg del mes de juny s’han registrat a les Illes un total de 17.371 contractes, dels quals el 81,83% són temporals i només el 18,17% són indefinits.

Respecte al mes de juny de l’any 2019 la variació del nombre de contractes és  negativa 
(-40.199; -69’83%). 

A la vista de les dades que s'han publicat avui es constata l'anòmala situació laboral que vivim en aquest moment de l'any, ja que tenim un 104,26 % mes d'aturats que el mes de juny de l'any passat. D'altra banda, observam que les afiliacions a la Seguretat Social es troben més de 10 punts per abaix de la mitjana estatal que és d’un -4,58% en relació al mateix període de l’any 2019.

Des de COO podem assegurar que ens trobem immersos en una crisi econòmica que genera molta inseguretat en les treballadores i els treballadors que es troben en situació d'ERTO o en desocupació, ja que tot apunta al fet que no es podrà recuperar l'activitat econòmica amb una mínim de normalitat.

Per Yolanda Calvo, secretària d'Ocupació i Formació és fonamental garantir la protecció de la classe treballadora i els llocs de treball de tal manera que, la crisi no se saldi amb més fractura social que l'originada per la parada econòmica viscuda aquests mesos. A més, és urgent treballar en un pla d'ocupació que ajudi a trobar un lloc de treball a totes aquelles persones que puguin perdre el seu a conseqüència de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària.

Des de CCOO considerem que ara més que mai és urgent la protecció de les treballadores i dels treballadors que no s'han pogut incorporar als seus llocs de treball encara, sense oblidar-nos del respecte i el compliment de les normes de Salut Laboral. També pensam que és indispensable protegir als treballadors que han pogut recuperar l'activitat d'alguna manera perquè ens trobam en una situació laboral dramàtica, la pitjor de tot l’estat espanyol, i necessitam que totes les Administracions en donin una mà per poder reconduir aquest moment.
 
 
Reciente
Visto
Comentado