Felanitx
Entren en vigor els nous contractes de servei de recollida i neteja a Felanitx
El nou contracte de recollida iniciat avui primer de juny inclou els serveis de recollida de residus de totes les fraccions .
felanitx.org 01/06/2023 - 13:27:54

Entren en vigor els nous contractes de servei de recollida i neteja a Felanitx

El nou contracte de recollida iniciat avui primer de juny inclou els serveis de recollida de residus de totes les fraccions (paper i cartó, envasos lleugers, vidre, orgànica i rebuig) unificant els serveis que fins aleshores s'ha estat desenvolupant per dues empreses: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i Melchor Mascaró SAU. La novetat d'aquest servei serà la implantació de la recollida porta a porta de totes les fraccions fins i tot la fracció orgànica que fins ara no es recull en el municipi, eliminant així tots els contenidors de la via pública. La recollida porta a porta no serà efectiva fins d'aquí a sis mesos, temps per preparar a la ciutadania.

L'empresa FCC a partir d'avui realitza la recollida selectiva i el rebuig (que més endavant serà el porta a porta). El servei inclou recollida selectiva porta a porta domiciliària dels residus i domèstics generats a les llars i pels generadors singulars. Neteja i manteniment de contenidors habilitats a les deixalleries municipals i àrees d'aportació vigilada, transport dels residus recollits cap a l'estació de transferència i/o plantes de tractament que determinin els serveis tècnics municipals. El contracte té una durada de sis anys fins al 31 de maig de 2029. El preu pel servei és de 1.518.044.92€ + IVA anuals.

D'altra banda, Melchor Mascaró serà l'encarregada de la neteja viària i voluminosos disseminats. Escombrada manual, mecànica/mixta i el baldeig de nuclis urbans. Neteja d'actes públics i festius, neteja dels mercats setmanals, recollida de residus de les papereres municipals i la neteja de les àrees d'aportació vigilada. Aquest altre contracte finalitza també el 31 de maig del 2029 sense possibilitat de pròrroga, com l'anterior, amb un preu de 594.985,43€ + IVA

La regidora de medi ambient, Catalina Soler ha manifestat "continuam fent feina i mostra d'això és que avui es posen en marxa els nous contractes de recollida de fems. L'aplicació no serà efectiva al cent per cent fins al setembre, les diferents empreses tenen mig any per gestionar-se. Demanam a la ciutadania comprensió, ja que hi haurà unes setmanes d'adaptació per part de les dues empreses. La feina continua tal com vàrem dir"

Per part seva el batle de Felanitx, Jaume Monserrat ha indicat "agraeixo l'esforç i la implicació tant de la regidora de medi ambient com a les empreses que s'han fet amb el servei per poder dur a terme els diferents contractes. És el punt d'inici d'un camí llarg i esper es vegi la gestió feta fins ara. El canvi en la neteja s'ha de notar"

Així mateix, les empreses han ofert millores en els contractes: pel lot 1 que gestionarà Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) l'empresa es compromet a la reducció del nivell d'emissions de CO2 dels seus vehicles superior al 75%. En el cas del lot 3, que gestionarà Melchor Mascaró, renovaran les papereres i realitzarà la campanya d'educació i sensibilització ambiental en relació amb els excrements de cans.

Queda un lot per adjudicar, el de la recollida de voluminosos i vigilància de la deixalleria, que es preveu s'adjudiqui al setembre. Recordem que en la sessió de plenària extraordinària celebrada el passat mes d'agost, l'Ajuntament de Felanitx, va aprovar el plec de prescripcions tècniques de la recollida i transport de residus urbans i la neteja viària del terme municipal de Felanitx. En aquesta ocasió es fa efectiu el lot 1 que a partir d'ara passa a gestionar-ho l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i el lot 3 per Melchor Mascaró SAU.

 

Reciente
Visto
Comentado