CCOO
CCOO sol·licita una reducció d'hores lectives per als docents majors de 60 anys
Una proposta per pal·liar els efectes de l'augment d'edat de jubilació.
ib.ccoo.es 20/05/2024 - 13:53:20

CCOO sol·licita una reducció d'hores lectives per als docents majors de 60 anys

Una proposta per pal·liar els efectes de l'augment d'edat de jubilació

La Federació d'Ensenyament de CCOO Illes Balears ha presentat a la Conselleria d’Educació un Registre d’entrada per convocar Mesa Sectorial i negociar una proposta per ampliar la reducció d'hores lectives per als docents majors de 60 anys a 5 hores setmanals. Es tracta d’una ampliació per pal·liar els efectes de l'augment d’edat requerit per accedir a la jubilació.

La proposta consisteix a substituir les hores lectives per altres tasques en el centre, sense reduir la jornada laboral per així mantenir intactes les retribucions, simplement disminuint la càrrega d’hores de docència directa amb els alumnes.

La reducció d'hores lectives per als docents majors de 55 i 60 anys beneficiaria a tota la comunitat educativa. Les hores lliures es destinarien a tasques complementàries al centre, reduint la intensitat i l'estrès per a aquest col·lectiu. El professorat major ha dedicat molts esforços a formar nombroses generacions d'estudiants al llarg del nostre sistema educatiu. Aquest reconeixement no només ha de ser simbòlic, sinó que també ha de prendre forma amb mesures concretes que permetin als docents abordar amb millors condicions la fase final de la seva carrera professional. A hores d’ara encara hi ha professorat major de 55 anys que no pot gaudir de la reducció horària perquè els centres no poden fer-ho possible per l’organització del centre. Aquest dret ha de ser garantit per la Conselleria d’Educació.

Cal destacar dues situacions que han provocat un augment del nombre de docents en aquest grup d'edat: D’una banda, la fi de la jubilació anticipada del personal docent major de 60 anys, que es va donar amb la LOE. D’altra banda, que des de l'1 de gener de 2011, tots els docents que aproven l'oposició passen a formar part del Règim General de la Seguretat Social i es jubilen a partir dels 65 anys, mentre que els docents que pertanyen al règim de Classes Passives es jubilen als 60 anys.

La reducció d'hores lectives per al professorat major de 60 anys tindria beneficis generalitzats, crearia nous llocs de treball i milloraria la qualitat educativa per als alumnes. És el moment de donar suport a un col·lectiu que ha demostrat la seva valia i dedicació, i donar oportunitats a les noves generacions que construiran el futur.

Aquesta reducció està prevista en la LOMLOE i no requereix l'autorització del Govern central ni d'altres organismes.

Des de CCOO, exigim a la Conselleria que fins que no s'aprovi l'Acord Marc per a una Administració del segle XXI i les negociacions que està duent a terme CCOO amb el Ministre de Funció Pública, prengui mesures cautelars per garantir unes condicions de treball digne als docents més majors mentre no hi hagi aprovada una jubilació anticipada per al col·lectiu.

 

Reciente
Visto
Comentado