29 de setembre: data límit per a inscriure's a les activitats esportives 2020-2021.
Sant Llorenç: Dimarts 29 de setembre, és el darrer dia per a poder inscriure's a les activitats esportives municipals 2020-2021, les quals s'iniciaran el proper dilluns 5 d'octubre
Per això, tots els nines i nines que tinguin entre 3 i 14 anys (2n d’ESO) i que vulguin gaudir de l’esport, iniciarem les activitats, sempre que la realitat i la normativa ho permetin, de pàdel, atletisme, escoleta de futbol i tennis.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 29/09/2020 - 05:20:00
Aquest document us serà lliurat el primer dia que assistiu a l’activitat esportiva. Per a qualsevol altre informació, podeu contactar amb en Pere Nebot al 609 252 932. També podeu descarregar-vos el cartell informatiu.

Sant Llorenç: 29 de setembre: data límit per a inscriure's a les activitats esportives municipals 2020-2021. Dimarts 29 de setembre, és el darrer dia per a poder inscriure's a les activitats esportives municipals 2020-2021, les quals s'iniciaran el proper dilluns 5 d'octubre.

Volem recordar-vos també que davant la situació excepcional que estam vivint degut al Covid-19, però no oblidant que els nostres nins i nines necessites realitzar activitats físiques i també amb el compromís que l’Ajuntament té adoptat en aquest àmbit, les activitats esportives municipals s’iniciaran amb l’acord establert al Consell Municipals d’Esports en la reunió celebrada en passat dijous, 10 de setembre, sempre seguint la normativa dictada i publicada per les autoritats competents.

Les quotes del curs s’hauran d’abonar mensualment als monitors corresponents, els quals també facilitaran totes les pautes a seguir per tal de respectar les mesures regulades per les autoritats competents.

Per això, tots els nines i nines que tinguin entre 3 i 14 anys (2n d’ESO) i que vulguin gaudir de l’esport, iniciarem les activitats, sempre que la realitat i la normativa ho permetin, de pàdel, atletisme, escoleta de futbol i tennis. A més, no descartam que es puguin realitzar altres activitats, tot i que de moment no ho podem confirmar. Les inscripcions es realitzaran directament amb el monitor de l’activitat. Trobareu el telèfon de contacte al cartell informatiu.

Les quotes del curs s’hauran d’abonar mensualment als monitors corresponents, els quals també facilitaran totes les pautes a seguir per tal de respectar les mesures regulades per les autoritats competents. A més, per a podeu participar d’aquests, pares, mares o tutors legals haureu de signar una declaració responsable. Aquest document us serà lliurat el primer dia que assistiu a l’activitat esportiva. Per a qualsevol altre informació, podeu contactar amb en Pere Nebot al 609 252 932. També podeu descarregar-vos el cartell informatiu.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado