D’aquesta manera, queda prohibida la circulació amb patinets, plataformes
Inca aprova una modificació de l’ordenança de circulació i regula l’ús dels patinets adaptar el text a la normativa estatal i, alhora, actualitzar i millorar d’acord amb les noves necessitats sorgides
L’Ajuntament d’Inca ha aprovat la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació, durant la celebració del plenari ordinari del mes de juliol. «La finalitat d’aquesta actualització és adequar la normativa municipal
AGENCIA MANACORNOTICIAS 23/07/2021 - 11:05:00
Finalment, l’Ordenança Municipal de Circulació recull ara també la normativa vigent sobre l’ús dels vehicles de mobilitat reduïda, per tal que els seus usuaris puguin tenir un millor coneixement de les seves obligacions.

Inca aprova una modificació de l’ordenança de circulació i regula l’ús dels patinets. L’objectiu dels canvis és adaptar el text local a la normativa estatal i, alhora, actualitzar i millorar l’ordenança d’acord amb les noves necessitats sorgides al municipi. L’actualització recull les normes vigents de circulació amb vehicles de mobilitat reduïda i les noves restriccions de velocitat.

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació, durant la celebració del plenari ordinari del mes de juliol. «La finalitat d’aquesta actualització és adequar la normativa municipal a les noves lleis aprovades per la Direcció General de Trànsit i aprofitar aquesta modificació per millorar el reglament vigent i anar adaptant-lo a noves situacions que fins ara no es contemplaven», explica el regidor de Seguretat ciutadana i Mobilitat, Sebastián Oriol.

Així doncs, arran de l’aprovació de la norma estatal sobre les limitacions de velocitats, s’estableix que amb caràcter general la velocitat màxima de la majoria de vies és de 30 km/h. D’altra banda, s’imposa una reducció a 20 km/h

Així doncs, arran de l’aprovació de la norma estatal sobre les limitacions de velocitats, s’estableix que amb caràcter general la velocitat màxima de la majoria de vies és de 30 km/h. D’altra banda, s’imposa una reducció a 20 km/h en els carrers amb plataforma única. A més a més, en aquest cas Inca fa extensiva també la limitació de 20km/h als carrers pròxims als centres educatius i nucli històric de la ciutat.

Així mateix, fent ús de les excepcions que preveu la mateixa norma estatal, es manté la limitació actual de 40 km/h en les avingudes principals d'Inca; i de 50 km/h en la Ronda de Migjorn.

En segon lloc, amb aquesta actualització es dóna resposta a la problemàtica que existeix amb determinats vehicles que pel seu volum són susceptibles de ser utilitzats per accedir a balcons i finestres d’immobles si s’estacionen pròxims a aquests accessos, prohibint el seu estacionament en aquells indrets on aquesta circumstància sigui possible.

Finalment, l’Ordenança Municipal de Circulació recull ara també la normativa vigent sobre l’ús dels vehicles de mobilitat reduïda, per tal que els seus usuaris puguin tenir un millor coneixement de les seves obligacions.

D’aquesta manera, queda prohibida la circulació amb patinets, plataformes amb dues rodes, etcètera, per voreres, places, parcs i jardins. Altrament, l’ordenança estableix també que els conductors de vehicles de mobilitat personal del tipus B (entre ells els patinets elèctrics) han de portar casc, entre altres condicions generals de circulació.

En aquest sentit, destacar que aquesta setmana la Policia Local d’Inca està duent a terme una campanya informativa per fomentar el bon ús dels vehicles de mobilitat reduïda.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Manuel Rosas Serra
Positivo Lo lógico sería establecer una normativa a nivel "autonómico"